Jak být spojeni v příštích životech[1]

Samádžívina Sutta[2], Puňňábhisandavagga, Anguttara Nikája IV. 55

Přeložil Ladislav Král

Při jedné příležitosti Vznešený pobýval mezi lidem Bhaggy, blízkou Samsumáragiri, v Hlubokém parku háje Bhesakalá. Jednoho rána se Vznešený oblékl, vzal si svou vrchní róbu a mísu a vydal se do příbytku majitele domu jménem Nakulapitá.[3] Když tam dorazil, posadil se na místo pro něj připravené. Poté majitel domu Nakulapitá a jeho žena Nakulamátá přistoupili ke Vznešenému a, potom co mu vzdali úctu, posadili se na jednu stranu. Tak sedící, pán domu Nakulapitá řekl Vznešenému:

Pane, od té doby co moje žena Nakulamátá jako mladá dívka byla přivedena ke mně domů, když jsem byl také velice mladý, si nejsem vědom, že bych ji ukřivdil dokonce svými myšlenkami, natož svými skutky. Pane, naším přáním je být jeden druhému na očích dokud bude tento život trvat a v příštím životě stejně tak.“

Potom Nakulamátá, manželka, oslovila Vzenšeného takto: „Pane, od té doby co jsem byla dovedena do domu mého mladého muže Nakulapitá, když jsem byla mladé děvče, nejsem si vědoma, že bych mu ukřivdila svými myšlenkami, natož svými skutky. Pane, naším přáním je být jeden druhému na očích dokud bude tento život trvat a v příštím životě stejně tak.“

Poté vznešený promluvil takto: „Jestliže, majitelé domu, muž i žena si přejí být jeden druhému na očích dokud bude tento život trvat a v příštím životě stejně tak, měli by rozvíjet stejnou důvěru (saddhá), stejnou ctnost (síla), stejnou štědrost (čága), stejnou moudrost (paňňá); potom budou jeden druhému na očích dokud bude tento život trvat a v příštím životě stejně tak.“


Když oba jsou plni důvěry a srdeční,

skromní a poctivě žijící,

žijí společně jako muž a žena,

plni lásky jeden ke druhému.


Ve všem se jim daří,

ve štěstí spolu přebývají,

jejich nepřátelé jsou sklíčení zanecháni,

když ve ctnosti oba rovni jsou.


Když na tomto světě žijí podle Dhammy,

ve stejné ctnosti a dodržování pravidel,

po smrti ve světě Dévů se radují,

štěstí překypujícího tam užívají.[1] Přel. z knihy: NUMERICAL DISCOURSES OF THE BUDDHA (An Anthology of Suttas from Anguttara Niaya). Translated and edited from Pāli by Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi. New Delphi: Vistaar Publications, 2000, s. 95 – 96.

[2] Thanissaro Bhikkhu přložil název sutty jako „Život v jednotě“. Viz http://www.accesstoinsight.org/canon/anguttara/an04-055.html

[3] Nakulapitá a Nakulamátá patřili údajně mezi přední Buddhovi mužské a ženské laické následovníky pro jejich vzájemnou důvěru a soulad (vissásaka). Podle Anguttara Nikáji byli Buddhovými rodiči a příbuznými ve více než pěti sty minulých životech.